Kerk en Samenleving

Hoe gaan we als kerk, als gelovige mensen, om met de verschillende problemen/gebeurtenissen etc. uit de samenleving, dichtbij of ver weg?

Onder de noemer ‘kerk en samenleving’  zullen diverse kwesties aan de orde komen:

De toekomst van de kerk: eerste missionaire trendrede – Tim Vreugdenhil

75 jaar Vrijheid: ds. René de Reuver

Ds. René de Reuver over de ‘Nashville’-verklaring.

De protestantse kerk, het kinderpardon en kerkasiel

Uitzetten vluchtelingen naar Afghanistan niet te verdedigen

Ds. Hommes benoemd tot classispredikant

Ze zijn al thuis; petitie BN-ers voor ruimer Kinderpardon  (kerst 2017)

Platform Kerk en Aardbevingen (n.a.v. het bezoek van het moderamen van de Synode van de PKN op 13 juni 2017

de studiereis van ds. Hommes naar India in oktober 2016 – blog, ook gepubliceerd op de site van Kerk in Actie

boekbespreking van ds. Hommes over ‘Dat vreemde in mijn hoofd‘ – een boek van Orhan Pamuk (sept. 2016)

opnieuw vluchtelingen: Kerken Europa moeten stem laten horen over lot vluchtelingen juni 2016

De wortel van alle kwaad – n.a.v. de “Panama papers” van PKN scriba Arjan Plaisier (april 2016)

Welk standpunt neem je als gelovige in over bijv. euthanasie (n.a.v. discussies in de media hierover in maart 2016) artikel van ds. Hommes

Het vluchtelingenvraagstuk van onze diaconie in 2015

Stip op de horizon

Verklaring pastores-overleg n.a.v. de aardbevingen

inspiratieweekend PThU op Terschelling