Wereldproblemen – 17 oktober 2013

Deze keer wilde ik het maar eens groots aanpakken met de vraag aan jullie allen te stellen:

wat zien jullie als grootste probleem in deze wereld en wat kun je er zelf aan doen, wat kun je bijdragen om dat probleem een beetje in de hand te houden? 

En speelt de kerk, godsdienst of geloof daarbij een rol en op welke manier?

 Ik zal een aantal zaken noemen, maar wellicht dat jullie je druk maken over ander zaken dan ik:

  • De technologische ontwikkelingen; we kunnen heel veel op het gebied van onze gezondheid, het maken van kunstvlees, computertechnologie met cookies en facebook, hackers bij de vleet en alle gevaren vandien en in de ontwikkeling van kernenergie en kernwapens. De vraag is of we dat allemaal nog wel kunnen controleren en of we niet te ver gaan.
  • Sociale ontwikkelingen, de ontwikkeling van denken in termen van markt en concurrentie die overheersend is geworden; de rol die geld speelt in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ontwikkelingen wat betreft de politiek, de ontwikkeling van de democratie in ons eigen land, maar natuurlijk ook in het Midden-Oosten met alle geweld in Turkije (Istanbul) en Egypte.
  • Het uit de grond halen van onze aardse schatten als olie en gas, allerlei grondstoffen die op enig moment ook op kunnen raken. We kunnen steeds meer vinden, naar boven halen, maar kunnen we ook niet steeds beter alternatieven gebruiken?
  • Een verschuiving van de met name economische macht naar Azie: de opkomst van China, Vietnam en andere landen.  Religie, als belangrijkste oorzaak van conflicten en oorlogen? Afschaffen? Opkomst islam en met name de gewelddadige manier. Religie wil altijd macht uitoefenen, heersen over mensen, controleren en daarmee uitsluiten en niet insluiten.
  • Emancipatie met als bijproduct individualisering; emancipatie van vrouwen, maar ook van bepaalde groepen als homosexuelen (mannen en vrouwen), mensen die hier niet geboren zijn of tweede generatie zijn, kinderen.

Ik denk bij het nadenken over deze vragen aan Genesis 1, het zogeheten Scheppingsverhaal, waar wij als mensen worden opgeroepen te heersen over de aarde: wat is dat voor een heersen? Is dat goed rentmeester zijn of is dat ontwikkelen en de baas zijn en zelf inrichten zoals het ons betaamt, met alle gevolgen van dien. Ik denk aan het evangelie: als er iemand is die je slaat keer hem/haar dan de andere wang toe.

Ik denk aan belangrijke woorden in de bijbel als liefde, vergeving en verzoening, niet hebben maar worden.

Het is niet de bedoeling dat we vanavond de oplossing voor een betere wereld presenteren, maar het lijkt me wel van belang er met z’n allen eens over na te denken: in wat voor wereld leven we eigenlijk en wat laten we gebeuren en wat niet?