activiteiten diaconie 2019

In de diaconievergadering van 7 maart werden de jaarcijfers over 2018 besproken en kwam de vraag vanuit de classis Groningen-Drenthe aan de orde over een bijdrage aan het Platform Kerk en Aardbeving. Besloten werd daaraan een bedrag van € 5.000,–  ter beschikking te stellen.

31 maart werd na de dienst in Schildwolde de Paasgroetenactie 2019 gehouden

Op 9 mei namen twee diakenen deel aan de bijeenkomst van het Diakonaal Platform waar Kledingbank Maxima en het Repaircafé Harkstede vertelden over hun activiteiten.

13 mei was er een bijeenkomst van diverse organisaties uit Schildwolde om de komst van Burgemeester Hoogendoorn naar dit dorp voor te bereiden. De diaconie stelde voor de burgemeester in de kerk te ontvangen en hem dan het boek “Sporen van God in het dorp” van Jacobine Gelderloos aan te bieden.

Het bezoek van de burgemeester vond uiteindelijke plaats op 27 juni. Jacobine Gelderloos bood zelf het boek aan.

In de diaconievergadering van 19 september kwam de vraag van de Gemeente Midden-Groningen aan de orde om mee te doen met SchuldHulpmaatje. Daarover zou op 30 september een bijeenkomst zijn waar twee diakenen aanwezig waren. Ook werd besloten een bedrag van € 250,– ter beschikking te stellen van een project van de classis Groningen-Drenthe in Sierra Leone, het thuisland van een in Nederland uitgeprocedeerde asielzoeker.

De laatste diaconievergadering was op 7 november – de begroting en het collecterooster 2020 kwamen aan de orde.

9 november werd een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank en Kledingbank Maxima. De kerk van Hellum en de leerkamer in Schildwolde waren open van 14.00 – 16.00 uur. Er werd m.n. heel veel kleding ingezameld.

1 december werd na de dienst in Kolham de jaarlijkse AMNESTY actie gehouden.