samenwerking

Samenwerking is iets dat op meerder vlakken speelt. In de vorige bijdrage is ingegaan op samenwerking met niet-kerkelijke organisaties, zoals dorpsbelangen, de school of de voedselbank. Je kunt ook denken aan de samenwerking tussen de vier Woldkerken en aan samenwerking in clusterverband. De meeste respondenten lijken hier wel de noodzaak van in te zien. Door samen te werken kan de draagkracht vergroot worden en is het mogelijk om de kerk langer in leven te houden. Voor sommigen mag het proces van samenwerking in clusterverband daarom sneller verlopen. Anderen staan wat huiverig tegenover samenwerking met kerken van een andere ligging. Een aantal respondenten ziet samenwerking als een kans om van anderen te leren en streeft naar een ideaal van gezamenlijkheid, verbondenheid en solidariteit.

Als het gaat over samenwerking komt ook direct de vraag op hoe belangrijk het is dat in alle dorpen met een zekere regelmaat kerkdiensten worden georganiseerd. Hoewel het de vraag is of dit financieel vol te houden is, is ongeveer de helft van de kerkleden hier wel voor. Sommigen vinden het belangrijk dat er kerkdiensten in alle dorpen zijn, vanwege de geloofsbeleving en versterking van de gemeenschapsband. Anderen vinden het goed dat op die manier de gebouwen gebruikt worden en behouden blijven voor het dorp. Daarnaast wordt door verschillende mensen de toegankelijkheid genoemd: als in alle dorpen kerkdiensten worden gehouden kan iedereen, ook mensen die minder mobiel zijn, zo nu en dan een kerkdienst te bezoeken en dat brengt de kerk dichter bij mensen. Bovendien is het belangrijk om de band met het dorp in stand te houden.
De keerzijde hiervan is dat sommige mensen alleen in hun eigen dorp naar de kerk gaan. Sommige kerkgangers uit Noordbroek ervaren een drempel om naar de andere dorpen te gaan. Ze voelen zich nog wat vreemd in de gemeente. Omgekeerd zien kerkgangers uit Schildwolde en Hellum op tegen de kou in de kerk van Noordbroek. Voor een aantal respondenten maakt het niet uit waar kerkdiensten worden gehouden, als het maar met het hele cluster is. Dit alles roept de vraag op hoe je als kerk zichtbaar aanwezig bent in een dorp waar geen kerkdienst (meer) wordt gehouden.

En waarom zou de kerk in Noordbroek, Overschild, Hellum en Schildwolde dan moeten blijven bestaan? In de eerste plaats vanwege het kerkgebouw dat als een baken wordt gezien in het dorp. Daarnaast wordt de kerk beschouwd als een plek van bezinning en omzien naar elkaar. “Mensen moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben in het geloof steun en hulp te vinden.” Ten slotte vinden verschillende mensen dat kerk en geloof gewoon een plek in de samenleving moeten houden.