protocol diensten in corona-tijd

Kerkelijke vieringen
Vanaf 1 juni kunnen er weer vieringen gehouden worden waarbij het aantal mensen tot het maximum van de gestelde norm de viering mogen bijwonen. In de maand juni is het maximum op 30 personen gesteld en daarna is het toegestane aantal mensen afhankelijk van de grootte van de kerk (tot maximaal 100 personen). Daarbij wordt steeds de anderhalve meter regel tussen mensen toegepast, mits men tot hetzelfde gezin (huishouding) behoort.
De regels waaraan ieder zich dient te houden:
– Voorafgaande aan de zondagse kerkdienst moeten mensen zich telefonisch aanmelden bij de koster. Door zich aan te melden geven mensen aan dat zij aanwezig willen zijn in de kerkdienst.
Wanneer het maximum toegestane aantal personen is bereikt, zal de koster de ‘aanmelder’ aangeven dat, wanneer hij/zij dat wil, de aanmelder op een lijst komt te staan voor de eerstvolgende kerkdienst. Dit geldt ook voor het aanmelden van meerdere mensen tegelijk (gezin met kinderen!) Bij de aanmelding wordt ‘meegenomen’ dat van alle deelnemende kerken een evenredig aantal gemeenteleden kan/mag deelnemen)
– Bij het binnenkomen van de kerk wassen mensen hun handen met desinfecterende zeep/gel.
– In de kerk zijn de stoelen/plaatsen in de bank aangegeven waar men mag gaan zitten.
Als gezin mogen twee stoelen naast elkaar gebruikt worden. In andere gevallen is er altijd 1 ½ meter afstand tussen de verschillende plaatsen (er zijn geen zitplaatsen aan het
gangpad!) Bij onduidelijkheid wijst de dienstdoende koster of herkenbare coördinator de juiste plaatsen aan. Volg zijn/haar advies altijd op.
– Jassen mogen worden meegenomen in de kerk en worden indien nodig naast je neergelegd (geen gebruik van garderobe!)
– Na de kerkdienst of andere activiteit in de kerk wordt de kerk schoongemaakt door de zitplaatsen met ontsmettings-materiaal te reinigen. Dit geldt ook voor de plaatsen waar de voorganger en de ambtsdrager(s) hebben gestaan/gezeten. Extra aandacht voor de ‘tafel’, microfoon en zaken die voor gebruik van de dienst noodzakelijk zijn.
– Voor alle mensen geldt dat bij aanmelding voor een kerkdienst, nadrukkelijk naar hun gezondheid wordt gevraagd. Bij twijfel over de gezondheid kunnen zij niet deelnemen aan de kerkelijke viering. Mensen die een fysieke beperking hebben en hulp nodig hebben kunnen door een familielid (gezin!) worden geholpen/begeleid. De afstand van 1 ½ meter is hier niet noodzakelijk omdat het mensen uit hetzelfde gezin betreft. Voor ‘niet-gezinsleden’ geldt deze ‘uitzonderingspositie’ niet.
– Mocht u tijdens het bezoek aan de kerk gebruik moeten maken van het toilet dan dient u na gebruik van het toilet zelf het toilet schoon te maken. (afnemen van de wc-bril, deurkrukken, kraantje en andere zaken die u heeft aangeraakt met beschikbaar
desinfectie materiaal. Dit materiaal kunt u in de afvalbak/prullenbak doen.