gespreksavond 17 oktober – antwoorden en vragen

Komende dinsdag is er weer een gespreksavond gepland. Bij de laatste bijeenkomst van de bijbelkring hebben we gesproken naar aanleiding van de vraag ‘Waartoe zijn wij hier op aarde’, wat hebben we nodig om het leven te ervaren als een ‘goed’ leven. Dat leverde een verrassende discussie op. Eén van de deelnemers zei dat ze deze vraag helemaal niet belangrijk vond en er niet mee bezig was; anderen vonden het wel erg moeilijk, gezien alle dingen die gebeuren in het leven van mensen; en weer anderen vonden het belangrijkste dat we hier zijn om goed voor de aarde en alles daarop te zorgen en je in te zetten om zo goed mogelijk om te gaan met de mensen om je heen. Ik wil deze vraag daarom ook aan jullie voorleggen. De vraag daarbij is wat geloof, godsdienst, God en bijbel daar mee te maken hebben voor ons.

De discussie ging ook over ‘antwoorden’ en ‘vragen’. Antwoorden die je niet krijgt, vragen die geen antwoord hebben moet je dat niet gewoon opgeven en laten gaan en staan?

De vraag klinkt in onze tijd veelvuldig. Dat heeft wellicht te maken met de individuele mens die centraal staat in onze samenleving; het heeft ook te maken met de nadruk op de zelfredzaamheid die gevraagd wordt en dat je zo voor jezelf moet opkomen: is het leven niet gewoon het beste er van maken en dat is het?

Komende dinsdag om 20.00 uur in de Leerkamer, van harte welkom.

Ds. Jan Hommes