bijeenkomst NVVE over ‘vrijwillig levenseinde’ op 3 maart 2022