Paasgroetenactie 2017

Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

 Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 19 maart kunt u na de dienst in Hellum deze kaarten kopen en ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

De diaconie zorgt voor de verzending van de kaarten. Het enige dat u hoeft te doen is een of meer kaarten kopen en er een groet opschrijven. De (dubbele) kaarten kosten € 2,50. Het aardige van deze dubbele kaarten is dat er een extra kaart is die de gevangene zelf kan verzenden. Ook die voorzien we al van een postzegel.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!