gespreksavonden 2015-2016

Voor komend seizoen zijn er in het najaar drie gespreksavonden gepland en wel twee keer op een dinsdag en één keer op een donderdag. De data: 29 september, 27 oktober en 26 november, steeds een avond in de laatste week van de maand. We beginnen om 20.00 uur in de Leerkamer en eindigen uiterlijk 21.45 uur.

De onderwerpen zijn nog niet bekend, dat doe ik pas kort tevoren, om het zo actueel mogelijk te houden. Iedereen is van harte welkom. En iedereen wordt uitgenodigd een onderwerp in te brengen.

29 september is het onderwerp een uitspraak die je nog al eens hoort: ‘God is liefde’.

Op 27 oktober komen we weer bijeen om te praten over Prediker 3: Alles heeft zijn tijd.

De laatste keer dit jaar is op 26 november. De avond staat in het teken van de aanslagen in Parijs: wat heb je aan geloof in een tijd als deze?

Gespreksavonden in 2016:
26 januari, 18 februari en 15 maart, twee keer een dinsdag en één keer een donderdag. De onderwerpen komen wel via de mail en mochten jullie iets hebben dan hoor ik het graag.

De gespreksavond van 26 januari is verplaatst naar 2 februari. Als onderwerp o.a. onverschilligheid.

Op 18 februari is het onderwerp een artikel uit o.a. Trouw over Stephan Sanders.

15 maart is de laatste avond dit seizoen. Onderwerp: Wat is het belang van Pasen?