Bijbelkring seizoen 2016-2017

We beginnen woensdag 14 september weer met de bijbelkring. In de kerk wordt in het najaar uit het bijbelboek Genesis gelezen en in het bijzonder de laatste hoofdstukken, de verhalen over Jozef. Daar gaan we ook op de bijbelkring aandacht aan besteden. Omdat ik in oktober naar India ben moeten we met het rooster wat capriolen uithalen en dat geeft dan het volgende:

Woensdag 14 september: Genesis 37. Jozef is 17 jaar oud en zijn vader houdt meer van hem dan van de andere zonen. Hij wordt er door Jakob op uitgestuurd om zijn andere broers te zoeken en zij gooien hem in de put en verkopen hem aan Midjanitische kooplieden. Ruben krijgt spijt. Jakob wordt verteld dat Jozef is verscheurd door een roofdier en ze houden hem het gekleurde kleed in bloed gedompeld voor.

Woensdag 21 september Genesis 39: Jozef doet het goed en dat ziet Potifar ook; zij probeert Jozef te verleiden en probeert hem over te halen, raakt hem aan, maar Jozef vlucht weg, hij laat zijn kleed achter, noodgedwongen. Dan klaagt Potifar hem aan en Jozef wordt gevangen gezet.

Woensdag 5 oktober Genesis 39: 20b-40: 23 en Genesis 41, de dromen van de schenker en de bakker en de droom van de farao.

Woensdag 2 november Genesis 42 en 43: de broers van Jozef komen in Egypte en Jozef herkent hen, zij zien niet dat het Jozef is.

Woensdag 16 november Genesis 44:  de broers worden door Jozef op de proef gesteld.

Woensdag 23 november Genesis 45: bekendmaking aan zijn broers, God heeft dit zo gedaan.

We hebben dan nog de mogelijkheid om ook op woensdag 7 december bij elkaar te komen. Dat spreken we op dat moment af.

Voor het voorjaar van 2017 zijn de volgende data gepland:
We beginnen weer op woensdag 11 januari, daarna 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 april.
We behandelen dit voorjaar de bergrede: Mattheus 5 tot en met 7. In februari liep dat parallel aan het rooster voor de eredienst. Dat hadden we niet zo gepland, maar was wel mooi meegenomen.

Overigens wil ik hier nog opmerken dat deze bijbelkring wel heel bijzonder is. Dat geldt de opkomst van de leden als ook de manier waarop wij van gedachten kunnen wisselen met elkaar. Ik hoor dat ook van sommige deelnemers, maar dat geldt ook voor mij.

Ds. Jan Hommes