Kerk in Revisie

KERK IN REVISIE                              Woensdag 21 januari om 20.00 uur in Tonegido in Hellum

In het boek ‘God is niet te vangen’ vertelt een gemeentelid hoe een predikant, die vertelde dat de zeven dagen in het scheppingsverhaal best als perioden zouden kunnen worden gezien voor hem een eyeopener werd: ‘ik leerde anders naar de bijbel kijken’. En de vorige week vertelde iemand mij dat het verhaal uit Genesis 2, waarbij de vrouw uit de man ‘geschapen’ wordt door hem wordt gelezen als een verhaal dat mensen, man en vrouw (maar ook mannen en vrouwen) bij elkaar horen, elkaar aanvullen.
Het is één van de aspecten die zijn veranderd in de loop der jaren voor veel mensen: de bijbel. Niet voor iedereen en dat is meteen ook het spannende, omdat je wel gezamenlijk in de kerk zit. Hoe moet je daar mee omgaan? Ik las over de kerk voor atheïsten:
“Het idee van deze versie van de ‘Kerk voor Atheïsten (en alle anderen)’ is dat we een levensbeschouwelijk gesprek voeren met elkaar, waarbij geldt: geen bekeringsdrang, geen spiritueel commitment, geen eindeloze rationele welles-nietes discussies, maar een open gesprek, inspiratie en onderlinge hulp om samen de mensen te worden die we graag willen zijn. We gebruiken hierbij twee handvatten. Allereerst komt ons gesprek op gang met een bijbelverhaal. Die verhalen hebben duizenden mensen geïnspireerd en aangesproken en ze hebben onze cultuur gevormd tot wat deze is – we denken dat die verhalen ook mensen kunnen inspireren die er niet in geloven.
In de tweede plaats gebruiken we de ‘Socratische methode’. Met deze methode halen we uit het verhaal een levensbeschouwelijk thema en praten we vervolgens over onze persoonlijke ervaringen met dat thema, om tot een gesprek te komen van hart tot hart. Zo lazen we bijvoorbeeld de laatste keer het verhaal van Jozef die Maria dreigt te verlaten als hij erachter komt dat ze (niet van hem!) zwanger is. Daaruit haalden we het thema ‘faithfulness at a cost’. We hadden het over hoe we dat zelf wel eens meegemaakt hebben en probeerden ons in te leven in een van deze situaties om tot een goed begrip te komen van onze eigen waarden en die van de ander.”

Jan Offringa, predikant, zegt in bovenstaand boek dat we leven in een tijd van secularisatie en krimp. Het eerste woord is lastig, omdat mensen er verschillende dingen mee bedoelen. De een zegt er mee dat de kerk aan betekenis inboet, de ander dat minder mensen in God geloven en weer anderen bedoelen dat we alle zekerheden afschudden. In ieder geval constateert hij dat alle vanzelfsprekendheden weg zijn om God te sprake te brengen in situaties of bij vragen die de samenleving bij ons binnenbrengt. We denken aan euthanasie, maar ook aan de omgang met geweld en andere godsdiensten zoals de islam in de uitingsvormen zoals we die in onze samenleving beleven.
Het gemeentelid zegt in het boek: de vraag naar het niet-rationele, het geestelijke, zal een rol in het leven van mensen blijven spelen. In die zoektocht van mensen heeft de kerk een wezenlijke taak. Zij moet in dialoog gaan en de vragen die in de huidige samenleving leven oppakken. Om welke vragen gaat het dan? Waartoe zijn wij hier op aarde, dat was de vraag van Youp van ’t Hek op oudjaar, zeker in een tijd dat we steeds meer op onszelf zijn aangewezen en drukker zijn dan ooit van belang; hoe vul je je leven in, hoe vind je balans tussen gezin en familie en vrienden aan de ene kant, werk aan de andere kant en daarbij stil staan bij wat je doet en denkt; hoe gaan we om met onze vrijheden en welke zijn voor ons het meest van belang, vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs, bad en brood en bed voor iedereen? Speelt de kerk een rol in deze vragen en op welke manier zou dat kunnen?

Daar wilde ik het met jullie over hebben onder het kopje ‘Kerk in Revisie’. We komen bij elkaar volgende week woensdag 21 januari in Tonegido. Inderdaad: Tonegido, aangezien de Leerkamer wordt verbouwd. Verder alles hetzelfde: van 20.00 uur tot en met 21.45 uur. Hopelijk kunnen jullie wat tijd vrijmaken. Mocht er iemand willen meerijden vanuit Schildwolde naar Hellum, dan hoor ik dat wel, ik rijd er in ieder geval naartoe.

Hartelijke groet en van harte uitgenodigd, ds. Jan Hommes