uitzetten vluchtelingen naar Afghanistan niet te verdedigen – 18 juni 2018

Het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen naar Afghanistan is niet te verdedigen’. Dat stelt een coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties, na het bestuderen van het vandaag verschenen ambtsbericht over Afghanistan, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken de veiligheidssituatie daar beschrijft. De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Afghanistan is zeer instabiel en door terreinwinst van de Taliban breidde het conflict zich ook geografisch uit. Kinderen vormden in 2017 een derde van de in totaal 10.453 omgekomen en gewond geraakte burgers. Uit het nieuwe ambtsbericht blijkt helder dat Afghanistan een levensgevaarlijke plek is. Volgens de organisaties kan de regering maar tot één conclusie komen: uitzettingen onmiddellijk stoppen en Afghaanse vluchtelingen bescherming geven.
Situatie in Afghanistan
Er is sprake van wijdverbreid geweld met willekeurige aanvallen op burgers en mensenrechtenschendingen komen overal in het land voor. In 2017 registreerde de VN 23.744 veiligheidsincidenten. Het aantal luchtaanvallen nam met meer dan 67% toe ten opzichte van 2016. Het aantal zelfmoordaanslagen steeg met 50%. In de eerste maanden van 2018 bleven onverminderd dodelijke slachtoffers vallen. Het nieuwe ambtsbericht meldt bovendien dat het aantal provincies waar mensen op de vlucht zijn steeg naar 31 van de 34 provincies. Deze ontheemden komen terecht in ontheemdenkampen waar gebrek is aan de meest basale levensbehoeften als water, voedsel en gezondheidszorg. De Taliban rukte verder op en IS pleegt steeds meer aanslagen.

Uitzettingen gaan door
Terwijl het aantal burgerdoden in Afghanistan schrikbarend hoog is en aanslagen aan de orde van de dag zijn, stuurt Nederland tot op heden mensen gedwongen terug naar Afghanistan, onder wie ook kwetsbare mensen zoals gezinnen met kinderen. De VN Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds medio 2017 als ‘land in oorlog’. Daarom is de coalitie eerder dit jaar een actie gestart om de Nederlandse regering ertoe op te roepen de uitzettingen te stoppen zolang het land zo onveilig is. “Het is onverantwoord om door te gaan met het uitzetten. Hiermee worden vele levens, onder wie die van kinderen, in groot gevaar gebracht,” aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland namens de coalitie.

Nieuw beleid
Al maanden werd uitgekeken naar het nieuwe ambtsbericht omdat ambtsberichten de basis vormen van het beschermingsbeleid. Een nieuw ambtsbericht kan aanleiding zijn voor de regering een nieuw standpunt te formuleren. De staatssecretaris liet eerder, in reactie op moties van gemeenteraden om uitzettingen te stoppen, weten het nieuwe ambtsbericht af te willen wachten. Het ambtsbericht Afghanistan laat volgens de organisaties duidelijk de noodzaak tot bescherming van Afghaanse vluchtelingen zien. Wat de twaalf organisaties betreft kan de conclusie van het kabinet niet anders zijn dan dat Afghaanse vluchtelingen in Nederland bescherming wordt geboden.

#Stuurzenietterug
Kerk in Actie voert momenteel actie tegen uitzettingen naar Afghanistan vanuit een coalitie met Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don’t send Afghans back, INLIA, PAX, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting LOS, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. Woensdag 30 mei overhandigden zij samen met uitgeprocedeerde Afghanen ruim 68.000 handtekeningen aan Kamerleden en was het Plein gevuld met rode vliegers, het nationale symbool van Afghanistan.