Kerk in Actie: Kerken Europa moeten stem laten horen over lot vluchtelingen

Kerken in heel Europa nemen hun verantwoordelijkheid en komen in actie voor vluchtelingen. Maar ze moeten hun stem meer laten horen in het publieke debat om misstanden aan te kaarten waar vluchtelingen mee te maken krijgen. Deze oproep aan kerken in Europa doen deelnemers van de in juni 2016 in Lunteren gehouden oecumenische conferentie over vluchtelingen.

Duizenden vrijwilligers zijn via de kerken verbonden aan programma’s waarbij in Europa aangekomen vluchtelingen worden geholpen met onderdak, voedsel, juridische ondersteuning en activiteiten. Hiermee springen ze vaak in een gat dat de overheid niet vult. Deze hulp moet hand in hand gaan met de morele verantwoordelijkheid van kerken om de overheid op te roepen de rechten van vluchtelingen te respecteren.

Deelnemers aan de conferentie roepen op deze verantwoordelijkheid te nemen. Zeker nu het een trend lijkt te zijn dat main-stream politieke partijen hun richting veranderen om tegemoet te komen aan druk uit de samenleving. Daardoor verwateren de rechten van vluchtelingen, soms worden zelfs hun rechten geschonden door overheden. Zeker in zulke situaties mogen kerken niet zwijgen.

Stay Human           Stay Human

Kerk in Actie ondersteunt Stay Human. Omdat het belangrijk is ook een ander, positief geluid te laten horen rond vluchtelingen. Kerk in Actie vluchtelingenexpert Geesje Werkman: “Veel leden van kerken staan samen met anderen klaar voor hun medemens in nood. Dit doen ze van harte omdat ze geloven in een samenleving die menselijke waardigheid hoog in het vaandel heeft staan.”

Deze campagne is een oproep aan iedereen om – ondanks vragen en bezorgdheid – vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Daarnaast willen we mensen en organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

de diaconie