Bijbelkring seizoen 2017-2018

De Bijbelkring zal worden gehouden op de woensdagmiddagen 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december. De eerste keer of misschien twee keer besteden we aandacht aan 500 jaar Reformatie, in het bijzonder aan de persoon van Luther; daarna zien we verder.
In 2018 zijn dan de data: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari en 14 maart en wat mij betreft kunnen we 11 en 25 april nog doorgaan. We gaan de brief van Paulus aan de Galaten bespreken en op die manier wat geloofs- dan wel theologische kwesties bespreken als ook kijken naar de start van de christelijke gemeenschappen. We beginnen op 17 januari gewoon in hoofdstuk 1. We zullen één van de middagen ook nog besteden aan wat we de nieuwe reformatoren zullen noemen. Mensen die van belang zijn en invloed hebben op de theologische ontwikkelingen in onze kerken.

Ds. J. Hommes