Corona, corona, corona

Wat zou Prediker gezegd hebben over ‘Corona’. Zou hij gezegd hebben:“Er is een tijd van corona en er is een tijd zonder corona. Er is een tijd om je er zorgen over te maken en ook een tijd om de zorgen achter je te laten”. Of iets van die strekking…
Prediker is een man die het leven neemt zoals het komt. De tekst van Prediker 3 lijkt in ieder geval in die richting te wijzen. Je kunt Prediker een wijs man vinden maar misschien ervaar je zijn uitspraken ook wel als woorden uitgesproken door een nonchalante man: ‘wat je ook doet het maakt allemaal niets uit’. Wat je ook van de uitspraken van Prediker
vindt, hij legt altijd weer een link tussen het alledaagse leven en God. Met dat gegeven is het ‘interessant’ om corona te verbinden met God. Er zijn ook mensen die dat hebben gedaan. Corona wordt als een straf (van God) gezien. Of corona wordt gezien als een spelbreker die de gedachte dat ons leven ‘maakbaar’ is helemaal onderuit haalt. Corona
wordt weer door anderen positiever gewogen: het heeft mijn leven stilgezet. Veel zaken die normaal waren kan ik niet meer doen zoals ik dat anders deed, maar desondanks voel ik ook dat er een bepaalde rust is ontstaan.
Hoe vergaat het u? Is het ‘corona-virus’ in uw hoofd blijven rondspoken? Of misschien: komt met de nieuwe berichtgeving over de laatste ontwikkelingen het ‘corona-virus’ weer terug in gedachten?
In de laatste kerkbode sprak ik over het Latijnse vacantia: vrijgestelde tijd. Tijd om te ontspannen, tijd ook voor wijding. Maar in de vakantietijd ging de berichtgeving over corona ook gewoon door. We konden en kunnen er niet om heen. En we merken en horen op het nieuws dat het voor steeds meer mensen (jongeren én ouderen!) moeilijker wordt om de regels op te volgen. We zijn nu, sinds het uitbreken van de corona-crisis’, bijna een half jaar verder. Tijd om de balans op te maken? Nou daar is het waarschijnlijk nog steeds te vroeg voor. Maar een tussenbalans is vast wel te maken. Wat zijn voor u en jou de ‘voordelen en nadelen’ geweest van alles wat met het corona-virus te maken heeft? En als je die voor- en nadelen tegenover elkaar zet, hoe is dan de balans?
In de bijbel komt het woord ‘balans’ misschien niet zo vaak voor. Toch hebben bepaalde teksten wel met balans te maken. In het boek Prediker is dat in ieder geval zo. Ik begon mijn column er mee. Prediker 3 start met de woorden: ‘voor alles wat gebeurt is er een uur’. Er is een tijd voor vreugde en blijdschap maar ook voor verdriet en rouw. Een tijd
voor werken en een tijd voor rusten. Een tijd voor huilen en een tijd voor lachen. Al lezend voel ik als het ware alsof Prediker met het noemen van tegengestelde op zoek is naar balans. Ik sluit daarom af met enkele vragen om te overdenken en/of met elkaar te bespreken: Hoe houdt u uw leven in balans? En wat doet u als uw leven uit balans dreigt
te raken?
De slotzin van Pred. 3:1-15 is in ieder geval rustgevend of bemoedigend bedoeld: “…wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug”. Hier klinkt een soort van golfbeweging… En zo geloof ik: soms is God voelbaar nabij, soms ook mijlenver weg, maar altijd mag er vertrouwen zijn dat God aanwezig is, zoals eb en vloed die elkaar keer op keer afwisselen, maar toch altijd er zullen zijn…

Ds. Harry Eringa