Promotie Jacobine Gelderloos

Op 6 september jl. heeft Jacobine Gelderloos haar dissertatie ‘Meaningful in the Margins’ verdedigt in de aula van het Academiegebouw in Groningen. Promotor was prof. dr. H.P. de Roest, co-promotor dr. M. van der Meulen.
Jacobine deed haar onderzoek in de vier dorpen van de Woldkerken en ook nog wel daarbuiten, alsmede in Brabant. Velen waren op een of andere manier hierbij betrokken, in een extra nieuwsbrief heeft Jacobine iedereen bedankt en ook uitgenodigd voor deze openbare plechtigheid.

Er is een Nederlandstalige versie van haar proefschrift verschijnen onder de titel “Sporen van God in het dorp. Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland”. Dit boek werd gepresenteerd op de eerste bijeenkomst van de Dorpskerkenbeweging op 24 september in Maarn.