Het kruis als symbool

Gespreksavond 19 februari 2015.

Van harte uitgenodigd! Een avond voor iedereen tussen de 20 en 50 in ons cluster die eens met anderen wil praten over een onderwerp dat in onze tijd vragen oproept, waar je moeite mee hebt of waarbij je nieuwsgierig bent naar hoe anderen er over denken.
Ik stel hierbij een onderwerp voor, maar wanneer er volgens jullie als deelnemers andere zaken zijn die meer urgent besproken moeten worden kunnen we dat altijd aanpassen.

Er zijn in ons land verschillende godsdiensten en binnen bijvoorbeeld het christendom ook nog eens grote verschillen. Wat is datgene wat ze met elkaar verbindt, wat is het wat tot verscheidenheid of tot splitsing leidt? Is godsdienst/geloven ongezond of juist goed voor een mens?

Met het kruis blijf ik moeite houden. Vooral met de centrale plek die het kruis in het christendom heeft gekregen. Alsof alleen de dood en de kruisiging van Jezus er toe doen. Volgens mij is juist zijn leven van belang. Het gaat mij niet om de verering van het kruis, maar om het leven van Jezus. De manier waarop Jezus op deze aarde rondliep, verdient navolging. Jezus als de mens naar Gods hart’.
(Aleke van Vuren in God is niet te vangen).

Uitgenodigd wordt iedereen die mee wil praten, nieuwsgierig is en/of zich verbonden voelt met één van de Protestantse Gemeenten in de cluster Kolham-Slochteren-Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek. Donderdag 19 februari in Tonegido in Hellum, omdat de Leerkamer in Schildwolde wordt verbouwd. We beginnen om 20.00 uur en we stoppen zeker om 21.45 uur.
Ondergetekende zal jullie welkom heten en proberen het gesprek in goede banen te leiden. Aanmelden graag ook bij mij: j-hommes@home.nl of telefonisch op 050-4062594 of 06-53616877.

ds. Jan Hommes