God grijpt niet in

UITNODIGING GESPREKSAVOND

Donderdag 18 september  20.00 uur  Leerkamer Schildwolde

Vlucht MH17 is het verhaal (of wordt gevormd door de verhalen)  van 298 mensen die het slachtoffer zijn geworden van het uit de lucht halen van het vliegtuig waarin ze zaten; vlucht MH 17 is ook geworden tot politiek waarin wij ongewild nadrukkelijk betrokken zijn geraakt.
En ‘Waar was God?’.

1. Uit het boek ‘God is niet te vangen’ het volgende gedeelte.

‘God grijpt niet in’.
Er gebeuren dingen in de wereld waar je maag van omdraait, die zo ingrijpend zijn voor zo veel mensen dat je je afvraagt waarom dat moet gebeuren. Dat is het geval op wereldschaal, we denken aan de Tsunami op Tweede Kerstdag 2004 in de Indische Oceaan, maar ook al veel eerder toen in Lissabon in 1755 de kerken vol zaten en er een aardbeving plaatsvond en daarna de stad in brand stond: er bleef maar weinig van over. Er werden veel mensen getroffen. Dat past niet bij een God zoals wij die ons voorstellen. Het gebeurt ook in levens van mensen, wanneer kinderen sterven door ziekte of een ongeluk levens omver werpt. God grijpt daar niet in.
‘Ik zie God als een empathische God, als een luisterende psychiater die niet altijd wat terug zegt, maar me toeknikt; ja, ga maar verder, Ik luister wel. God ervaar ik als bescheiden: Hij trekt zich terug als ik niet wil’.
Of: ‘Het evangelie toont ons een empathische God die meelijdt en meestrijdt met mensen, om samen met hen alle kwaad in de wereld te overwinnen’.
Wanneer God niet ingrijpt raakt dat ook aan wat vaak wordt genoemd ‘de almacht’ van God. Dat is een woord dat als zodanig niet in de bijbel voorkomt, maar het is een interpretatie.

2. Dit voorjaar was er veel te doen over een brief van ene Anco, een kind dat een vraag stelde aan de universiteit: bestaat God en hoe kun je dat bewijzen? Een sterrenkundige gaf daar antwoord op: Mijn antwoord op jouw vraag is dus nee, God bestaat niet als een persoon die ver weg in de hemel woont. Hij bestaat in hoe jij en ik leven. Een theoloog gaf daar een volgend antwoord op: Ik denk van wel. En hij is een persoon. Niet één die je aan kunt raken, of die maar op een plek tegelijk kan zijn. God gaat daar ver boven uit. Toch lijkt Hij wel wat op jou en mij, want Hij doet dingen en je kunt hem aanspreken.

De brieven van Anco zijn ongetwijfeld ergens op internet wel te vinden. Mocht je belangstelling hebben kan ik je ze toesturen.

Als inleiding voor onze gespreksavond op donderdag 18 september.

Weet je welkom, Jan Hommes