verslag seizoen 2015-2016

De vieringen en het omzien naar elkaar gaan het hele jaar door, maar de meeste activiteiten stoppen na Pasen en beginnen weer ergens in september. In dit jaarverslag een aantal zaken die mij opvallen, ontwikkelingen en activiteiten. Het is duidelijk dat onze gemeente kleiner wordt door overlijden en het niet toetreden van nieuwe jonge mensen. Dat heeft gevolgen voor de eredienst en voor de kerkenraad. We zijn erg blij met de jonge gezinnen die meedoen en de kindernevendienst organiseren. Vorig jaar juni hadden we een overleg met de jongeren in onze gemeente en dat betekent zij die jonger zijn dan 55, zoiets. Zij kwamen bij elkaar om te spreken over de toekomst van onze gemeente, met name de kerkenraad. Zij gaven aan niet in de kerkenraad te willen, maar wel iets te willen betekenen voor de gemeente.

Wanneer we naar de vieringen kijken kennen we een aantal bijzondere zaken die we erg waardevol vinden. De cantorij Wagenborgen deed mee, Kamerkoor Bel Canto en de buitendienst met In Corpore; de vieringen met Hemelvaart en biddag en dankdag zijn ondertussen bijzonder en worden nog steeds goed bezocht. We hebben clustervieringen met onze buurgemeenten. En kerstnachtdiensten, waarbij de betrokkenheid van gemeenteleden erg belangrijk is. Ook de paaswake voor de kinderen is bijzonder. Dit jaar was voor mij mijn 25-jarig jubileum natuurlijk heel bijzonder met de voor mij verrassende medewerking van Camerata Trinitati.
Gedachtenisdiensten in Noordbroek, Schildwolde en Hellum, zo verschillend als ze zijn, maar wel ieder op hun eigen manier van belang.
Dauwtrappen met Hemelvaart houden we mooi vol en daarbij aansluitend het ontbijt, altijd erg gezellig en goed bezocht.
De kinderen die in een aantal vieringen aanwezig zijn doen ook volop mee:  een verrijking wat mij betreft.

We hadden uiteraard ook weer de goed bezochte bijbelkring eens in de twee weken, de gespreksavonden en het stamppotbuffet en het prutjesbuffet, zo noemen we ze maar even. Het cluster blijft wel wat lastig, maar het loopt en breidt zich heel gestaag iets uit.

Wat betreft de gebouwen is er veel gebeurd. Het kerkgebouw van Noordbroek naar de Stichting Oude Groninger Kerken, de toren naar de stichting ‘de Juffertoren’ en er zijn grootse plannen voor Overschild.
Er wordt hard gewerkt aan de fusie. En het onderzoek van Jacobine Gelderloos wachten we wat betreft de resultaten maar af.
Het Olderloug gaat gesloten worden, maar wellicht dat onze activiteiten verschuiven naar het Ufkenshuis.
Ook dit jaar kwamen de pastores van alle kerken in de gemeente Slochteren weer een aantal keren bij elkaar: over het Olderloug, de aardbevingen e.d.

PLANNEN 2016

Voor 2016 zijn er weer een aantal plannen. De activiteiten die er waren gaan weer door: bijbelkring, gespreksavonden, maaltijden en dergelijke. We hebben er data voor gepland, die komen in de volgende Bron. Er is een verzoek vanuit het cluster voor zangdiensten, ook daar gaan we mee aan de slag.

Daarnaast zou ik iets geheel anders willen proberen. We zoeken naar een invulling voor gezinnen en dan kun je dat ruim zien. Mensen in de leeftijd van 30 tot 55 (natuurlijk niet strak geduid, niet meer dan een vage aanduiding) en daarbij hun eventuele kinderen. Ik denk dat het mogelijk moet zijn ze te bereiken vanuit onze kerkelijke gemeenschap. Daartoe zou ik twee of drie zondagmiddagen willen organiseren voor onze eigen gemeente, maar ook breder voor cluster en classis. Dit idee is nog niet voldragen, maar ik ben er mee bezig en de kerkenraad steunt mij hier in volledig. Het is de bedoeling drie zondagmiddagen te plannen van 15.00 – 17.00 uur en deze  te vullen met een aansprekend thema, met een goede inleiding en de mogelijkheid om er iets mee te doen; daarbij moet er een programma voor de kinderen zijn en voor hun ouders en goede muzikale ondersteuning. Er moet iets te beleven zijn. Ik ben in gesprek met iemand die ons hierbij van dienst kan zijn. Ik hoop dat het lukt dat allemaal uit te voeren en dat er belangstelling blijkt te zijn. De doelgroep zal de jonge gezinnen zijn, maar uiteraard is het interessant voor iedereen.

Op deze manier hebben we er in de kerkenraad over gesproken. We horen graag wat u er van vindt.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes