Wat is leven?

WAT IS LEVEN?

Een tijdschrift, genaamd ‘Ouderlingenblad’, gelezen door de meeste ouderlingen, ging in de zomerperiode over ‘Aan de grens van het leven’. Aan het begin wordt de vraag opgeroepen: wat is leven? Een belangwekkende vraag, niet zo eenvoudig. In het tijdschrift wordt het tegenover de dood gezet: leven en sterven, bij de geboorte van kinderen met een afwijking, bij ouderen die het leven niet meer zien zitten, bij mensen die in hun verlangen naar autonomie zelf over hun eigen leven willen beschikken en zelf willen bepalen wanneer het klaar is. Op verschillende manieren hebben we er allemaal mee te maken. Voortgaande technische ontwikkelingen maken meer mogelijk, maar moeten we dat ook willen?

Fundamenteel is dan de vraag: ‘Wat is leven?’. Kunnen we iets zeggen over wat ‘leven’ voor ons betekent, inhoudt en wat zou dat dan kunnen zijn. In het Ouderlingenblad zegt de inleider met een tekst van Huub Oosterhuis:

En niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

Naast de vraag ‘wat is leven’ komt ook de vraag op wat het betekent wanneer je spreekt over ‘leven voor Gods aangezicht’. Een woord als ‘troost’ is van belang, hoop, belofte.

En een afgeleide vraag die hier mee te maken heeft betreft de deelname van ons aan het zogeheten ‘publieke debat’. Is het geoorloofd in de politieke arena gebruik te maken van geloofsargumenten?

Graag zou ik met jullie eens willen spreken over de vraag ‘wat is leven?’ Wat zijn woorden die je daarmee verbindt, wat zijn emoties die daarmee verbonden zijn?

Hartelijke groet, ds. JanHommes