Feest van de Geest 2022 – thema: in vuur en vlam

De kerken van Schildwolde en Noordbroek doen al sinds 2012 mee. In Noordbroek is dat Ina Fekken; in Schildwolde Mathilde van Wijnen.

Ook in de kerken van Slochteren en Kolham zal een kunstenaar iets zijn of haar werk tonen.

Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag het landelijke kerk- en kunstevenement Feest van de Geest plaats. Het thema is dit jaar: ‘In Vuur en Vlam’. Het feest wordt dit jaar na corona geestdriftig gevierd met 29 kunstenaars in 25 kerken in Groningen en Noord-Drenthe, ook met nieuwe kerken en kunstenaars.

Samen met de deelnemende kerken in Midden en Zuid-Oost Drenthe zijn er in Groningen en Drenthe maar liefst 50 exposities. Zo verspreidt het Feest van de Geest zich over de beide provincies en kunnen bezoekers het oude erfgoed en een diversiteit aan kunstvormen beleven.

Het thema ‘In Vuur en Vlam’ werd de afgelopen maanden met de dag actueler, nu een deel van Europa letterlijk ‘in vuur en vlam’ staat.

Het is juist met Hemelvaart en Pinksteren, waarin de christelijke kerk de uitstorting van de Heilige Geest viert.

De professionele kunstenaars hebben voor iedere kerk een kunstwerk gemaakt naar aanleiding van het thema van dit jaar en zijn daarbij geïnspireerd door de verbintenis van het Pinksterfeest en de architectuur van het kerkgebouw. In meerdere disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale kunst, textiel, fotografie e.a. is ‘In Vuur en Vlam’ te beleven.


Op 26 (Hemelvaart), 28 en 29 mei en op 4, 5 (Pinksteren) en 6 juni zijn de deelnemende kerken geopend van 13.00-17.00 uur. U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.

Wel vindt u in de kerken een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Deze beide lange weekeinden zijn ideaal om fiets- of autotochten langs een deel van de kunstroute te maken.

De kerken zijn geopend op: 26, 28 en 29 mei en 4, 5 en 6 juni
(Hemelvaartsdag t/m tweede Pinksterdag), telkens van 13.00 – 17.00 uur.

Iedereen is – gratis – welkom!