Verklaring Pastores Overleg n.a.v. aardbevingen

Als pastores in de gemeente Slochteren vragen wij aandacht voor de gevoelens van mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. In onze pastorale contacten komen we groeiende boosheid, onmacht en frustratie tegen rond de politieke en bestuurlijke gang van zaken. Veel van onze kerkleden zijn niet zozeer angstig en reageren redelijk nuchter op de bevingen. Ze zullen niet zo snel meedoen aan bijzondere acties. Maar onder de oppervlakte merken wij steeds meer wantrouwen. De voor Groningers kenmerkende loyaliteit aan de overheid staat onder druk. Er heerst een gevoel dat menselijke belangen ondergeschikt zijn aan economische en dat het prachtige gebied verder op achterstand komt door waardevermindering en ontvolking. Het is niet alleen in letterlijke zin dat Groningen onder de oppervlakte in beweging is!

Als pastores willen we spreekbuis zijn voor de gevoelens en onzekerheden die er leven. We zien hoe mensen behoefte hebben dat er naar hun ervaringen en zorgen geluisterd wordt. Binnen de kerken proberen we dat te doen. We roepen ook anderen op om mee te leven en zo mogelijk ondersteuning te bieden.

Op een dieper niveau ervaren we deze gevolgen van de gaswinning als een signaal dat ons stilzet bij ons beheer van de schepping en onze levensstijl. Ook plaatst het ons voor de vraag wat echt houvast in ons leven geeft.

Wij hebben christelijk vertrouwen in de zorg van God. Wij ervaren het ook als een christelijke roeping om onrecht en zorg aan de orde te stellen. En we bidden de overheden wijsheid en moed toe om in deze problematiek een toekomstgericht beleid te voeren, dat niet alleen gebaseerd is op economische en politieke overwegingen

Het Pastores Overleg Slochteren

Simon Bijl – Hervormde Gemeente Slochteren
Kees van Dusseldorp – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schildwolde
Sjoerd Heij – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Harkstede/Meerstad
Jan Hommes – Hervormde Gemeente Schildwolde/Overschild/Hellum
Jan Hooiveld – Baptistengemeente Siddeburen
Bert Kamminga – Nieuw Apostolische Kerk Froombosch
Marieke Pranger – Protestantse Gemeente Scharmer/Harkstede
Albert Weemstra –Hervormde Gemeente Kolham
Geert Jan Weesies – Gereformeerde Kerk Siddeburen
Wim van der Wind – Hervormde Gemeente Siddeburen/Steendam/Tjuchem