activiteiten 2018-2019

Het komend seizoen start weer met een “prutjesbuffet” op vrijdag 12 oktober in de leerkamer. Wie wil komen mee-eten wordt gevraagd zich tijdig op te geven – de ruimte in de leerkamer is helaas beperkt.

Het stamppotbuffet zal worden gehouden op 25 januari, eveneens in de leerkamer.

Na afloop van beide buffetten is er een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Wat resteert wordt door de diaconie overgemaakt naar Kerk in Actie voor Kinderen in de Knel.