Lichtdragers!!

Lichtdragers!!

Het thema van kerst 2020 is: Geef licht – het goede leven met elkaar delen
Op de website van de PKN staat te lezen:
‘Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven; dat is bloeien in Gods licht. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we
een glimp van het licht van Christus. Wij zijn mensen van de hoop. Daarom geven we Gods licht door’.

In de dagen voor ons, die met de ‘wintertijd’ weer korter aanvoelen, is het niet vreemd om te verlangen naar licht. Ik ken weinig mensen die blij zijn/worden van de kortere, donkere en koude(re) dagen. Licht (hoofdletter) komt ons met Kerst tegemoet in het ‘kindeke Jezus’. Licht (kleine letter) kan ons tegemoet komen in allerlei kleine dingen, een babbel bij de voordeur, een winkelier die boodschappen brengt, een mantelzorger die tijd maakt, een vriend(in) die op afstand via de telefoon of achter het beeldscherm een luisterend oor biedt. Zoals hierboven al verwoordt: in de ander komt iets van God naar ons toe.
Zijn wij ‘lichtdragers’? Dragen wij Gods boodschap verder op de plaats waar wij wonen, werken, leven?
Al een tijdje zit een zin uit het geboorteverhaal van Jezus in mijn hoofd: “…er was geen plaats …”. Geen plaats voor Jozef en Maria en daarmee geen plaats voor Jezus. Ergens achteraf voltrekt zich een wonder: een kind wordt geboren dat voorbeeld zal blijken voor zo vele anderen.
Het vervolg van Jezus’ leven gaat meerdere keren gepaard met ‘geen plaats’. Koning Herodes geeft opdracht om alle kinderen tot 2 jaar om te brengen. Als de angst regeert, gebeuren er domme en ongehoorde dingen. Een grote koning tegenover een kleine, tere baby. ‘Hoe durf je?’
En dan komt er een onverwachte wending Jezus ontsnapt aan de dood. God bevrijdt! In het verdere leven zijn er meerdere momenten dat anderen het op Jezus’ leven voorzien hebben. Voor Hem geen plaats! Maar het verhaal gaat keer op keer toch weer door…. Zelfs met Pasen is het niet over….!
Maar laten we nu bij Kerst blijven: de geboorte van goddelijk Licht, van hoop tegen de klippen op. In het donker is er een schitterende ster, is er een lichtshow van engelen, zijn er mensen (herders en koningen) die op zoek gaan. Eén ster helpt om op weg te gaan, om de weg te vinden.
Hoe kunnen wij in het nachtelijk duister van zorg, verdriet, rouw, corona bedreiging ook een ster zien schijnen?
Ik wens u en mij toe dat wij Gods Licht mogen ervaren en het doorgeven aan elkaar.
Ds. Harry Eringa