Catechese

De catechese wordt georganiseerd samen met de Protestantse gemeenten Slochteren-Schildwolde en Kolham.

Met elkaar in gesprek. Nadenken, praten, doen o.l.v. de heer Albert Weemstra.

Het is steeds op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de Schakel in Slochteren.
We komen bij elkaar op de volgende dinsdagen
26 september
10 en 24 oktober
6 en 21 november
5 december NIET, 19 december
9 en 23 januari
6 en 20 februari
6 en 20 maart

Informatie is te verkrijgen bij ds. Jan Hommes
e-mail: j.hommes@woldkerken.nl
telefoon: 050 406 2594 / 06 5361 6877