predikantsplaats vacant – beroepingscommissie ingesteld

De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten De Woldkerken, Slochteren en Kolham hebben een beroepingscommissie ingesteld. In deze commissie zitten gemeenteleden die woonachtig zijn in één van de dorpen. In de dienst van 26 augustus 2018, tevens de laatste dienst van ds. Hommes, zijn de leden van deze commissie aan de gemeenten voorgesteld:

D. van Hout – Kolham
J. Bongers – Froombosch
H.G. Dijkema – Slochteren
M. van der Goot – Schildwolde
E.M. Kamminga – Hellum
H. Visser – Overschild
W. Hermse – Noordbroek

Alvorens op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger moet de classis eerst aangeven voor hoeveel procent wij een nieuwe predikant kunnen benoemen. E.e.a. is afhankelijk van onze financiën. De kerkenraden hebben al wel profielschetsen gemaakt van onze gemeenten en een profielschets van de te beroepen predikant:

profiel van de Protestantse Gemeente de Woldkerken

Profiel van de Protestantse Gemeente Slochteren-Kolham i.w.

Profiel van de te beroepen predikant

Voortgang van het beroepingswerk