samenstelling kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen:
Mw. G.I.M. (Greet) Visser-Romeling
Dhr. H. (Henk) Visser
Diakenen:
Mw. E. (Erika) Folkers
Dhr. J. (Jaap) Lode (voorzitter)
Mw. R.G. (Lineke) Kok-Staal
Ouderling/Kerkrentmeester:
Mw. T.H.A. (Trienneke) Kroes-Kamminga

de functie van scriba is vacant