Wandelen met God! Als pelgrim door het leven

WANDELEN MET GOD!  ALS PELGRIM DOOR HET LEVEN

De Wereldraad van Kerken heeft de kerken gevraagd om in de jaren 2014 tot 2021 (een periode van zeven jaar) na te denken over pelgrimage.
Het thema daarbij wordt “Een pelgrimage van vrede en gerechtigheid”. Dat klinkt al gauw groot en gewichtig.

Als gezamenlijke kerken in het cluster ( Protestantse gemeente i.w. Slochteren-Schildwolde; Hervormde gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum- Noordbroek  en de Protestantse gemeente Kolham) willen we bij dit thema een boeiend LEERHUIS organiseren.

Drie gespreksavonden over je eigen pelgrimage, je eigen weg door het leven.
Want leven kun je beschrijven met woorden als: onderweg zijn, een zoektocht, een levensweg, volgeling zijn van God. In al die woorden zit beweging. Je bent ergens mee bezig, je komt ergens vandaan en je gaat ergens naar toe. Heel concreet van dag tot dag en ook van de wieg tot het graf.

Wie loopt en gaat met je mee?
Wat is je doel? Waar wil je naar toe?
Wat is wandelen met God?
en daarbij ook : Recht en vrede onderweg, wat zijn dan de vragen. Soms heel dichtbij maar ook dat wat je hoort wereldwijd.

In drie avonden gaan we op pad. Een pelgrimage naar binnen, waarbij je gewoon op je stoel blijft zitten:

Avond 1: PELGRIMS OP PAD

De protestantse wereld is minder bekend met pelgrimage, al winnen tochten naar Santiago de Compostella steeds meer aan populariteit. Maar we weten allemaal van de katholieke bedevaart naar Lourdes. Maar ook van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka van de moslims, die eindigt met het offerfeest. Zelfs door Groningen loopt een pelgrimspad.
Een boeiende avond waarin we op verkenning gaan

Avond 2: PELGRIMAGE IN DE BIJBEL

In de Bijbel is pelgrimage een belangrijk gegeven. De joden gaan drie keer per jaar op pelgrimsreis naar Jeruzalem. En in het Nieuwe Testament laat het evangelie van Lucas het publieke optreden van Jezus beginnen met een reis naar Jeruzalem, waarbij Jezus in de tempel de Schriften onderzoekt en uitlegt. Het evangelie wordt afgesloten met opnieuw een reis naar Jeruzalem, waarbij Jezus de Pascha-maaltijd met zijn leerlingen viert, wat uitloopt op zijn lijden, sterven en de opstanding.
Een zinvolle avond met de Bijbel op tafel

Avond 3: DE PELGRIMSTOCHT NAAR BINNEN

Duidelijk is dat de nadruk hierbij zal liggen op het spirituele. Want een belangrijk kenmerk van pelgrimage is dat het normale levensritme even wordt onderbroken door een reis te maken, die verdieping geeft aan het leven.
In de Bijbel kom je Psalmen en verhalen tegen die je uitnodigen na te denken over de bron en doel van je bestaan. Dat is een tocht naar binnen. Zoek de vrede in jezelf
Een spirituele avond voor gewone mensen

De avonden worden gehouden in de Gereformeerde kerk in Schildwolde en beginnen om 20.00 uur
Na de drie avonden gaan we daadwerkelijk pelgrimeren door een korte pelgrimstocht te ondernemen. Iedereen mag mee.

Doet u mee?
Avond 1 op dinsdag 13 januari 2015 onder leiding van Albert Weemstra
Avond 2 op dinsdag 10 februari met dominee Jan Hommes
Avond 3 op donderdag 19 maart door dominee Simon Bijl

En tot slot onze eigen pelgrimstocht. Deze afsluitende Pelgrimstocht zal plaatsvinden op 15 augustus 2015 in het Roegwold, dat steeds mooier wordende natuurgebied bij onze dorpen.

Het gaat niet om een lange wandeling, maar om een mooie wandelroute van ongeveer 8 kilometer, dus ook niet geoefende wandelaars kunnen rustig mee op pad. We gaan wandelen op zaterdag 15 augustus en we verzamelen om 11.00 uur. Voor koffie en een broodje wordt gezorgd. Het wordt een mooie en gezellige wandeling. Wandelt u maar mee. Het is wel nodig dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan bij A. Weemstra, aweemstra@gmail.com of even bellen: 0592-544268.