bijeenkomst over ‘vrrijwillig levenseinde’ van de NVVE in Tonegido

De PG gemeenten Slochteren en de Woldkerken organiseren een thema-avond in het dorpshuis Tonegido te Hellum. Het thema van deze avond: ‘Levenseinde’.

Gespreksleider dhr. Wiek Heldens zal als medewerker van de Levenseindeacademie NVVE een lezing verzorgen. In deze lezing zal aandacht besteed worden aan de wetgeving die in Nederland geldt met betrekking tot euthanasie / ‘levensbeëindiging’. Naast een algemeen informerend deel zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Het thema levensbeëindiging kan vanuit verschillende invalshoeken  benaderd worden. Ook een theologische invalshoek is daarbij mogelijk en wellicht ook wenselijk. Mocht uit de vragen blijken dat hiervoor veel interesse is dan zal een tweede avond belegd worden.

  • Deze avond vindt plaats op dinsdag 3 maart 2022 in dorpshuis Tonegido, Hoofdweg 52a te Hellum.
  • Inloop vanaf 19.30 uur, start lezing om 20.00 uur.
  • In verband met corona wordt gevraagd bij binnenkomst de QR-code voor vaccinatie of een negatieve test te tonen.
  • Aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dat kan per  e-mail bij e.folkers@woldkerken.nl.
  • De entree is gratis; via een vrijwillige bijdrage kunt u aan het eind van de avond een financiële bijdrage doen om de onkosten te dekken.

Van harte welkom!