Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schildwolde


Gereformeerde Kerk, sinds 1945 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, met verenigingsgebouw De Kandelaar. Kerkgebouw met T-vormig grondplan, geveltoren met opengewerkte lantaarn en naaldspits. De architectuur vertoont enige neorenaissancistische details. Het kerkgebouw verving het te klein geworden kerkgebouw dat aan de overzijde van de weg stond, achter de voormalige pastorie (Hoofdweg 15). Afbraakmateriaal van de oude kerk is verwerkt in de fundering van het nieuwe kergebouw. Interieur in 1982 gemoderniseerd en gewijzigd.

Het orgel dateert van 1915 en werd gebouwd door Mart. Vermeulen uit Woerden, met gebruikmaking van ouder pijpwerk. In 1951 uitgebreid met een tweede manuaal. Ook in 1973 onderging het orgel ingrijpende wijzigingen. In 2002 is het orgel door Mense Ruiter Orgelbouw gerestaureerd en uitgebreid met een vrij pedaal in de stijl van Vermeulen. Op 11 juni 2002 is het gerestaureerde orgel opnieuw in gebruik genomen. (Bron: reliwiki.nl)

Website van de kerk: www.gkv-schildwolde.nl


In deze kerk exposeerde in 2012 Josefien Alkema

Mijn werk is geïnspireerd door hoge luchten, wolken en wind, zon en schaduw, land en water.
Het landschap is een motief dat altijd blijft, beleving van ruimte en vrijheid en
een spiegel van de ziel: sferen, stormen, licht en donker.

Als ik buiten werk zijn er naast visuele veel zintuiglijke ervaringen zoals warmte, wind en licht,
beweging en ruimte, die invloed hebben op hoe ik het landschap weergeef.
De beweging en het licht zijn de bepalende elementen in mijn werk, waardoor het zich op de
grens van abstractie en figuratie beweegt.

Een ander laag in mijn beleving van het landschap is het besef dat het een plaats is waar levens
zich afspelen, waar herinneringen en emoties aan verbonden zijn. Een onzichtbare wereld van
ervaringen, wat in het beeld een impact heeft.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zee’, 100×100 cm, olie en krijt op doek

 

website: www.josefienalkema.nl

 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schildwolde
Hoofdweg 32
9625 AG Schildwolde