een nieuw begin

Een nieuw begin

“Wie luistert naar de lessen van het leven, schaart zich onder de wijzen (Spreuken 15: 31)

Vroeger bestond er geen startzondag. De kerk was er gewoon het hele jaar. Maar ook toen stopten in de zomer allerlei activiteiten zoals zondagsschool en catechese. De laatste decennia kennen we die bijzondere zondagen wel met allerlei activiteiten eromheen. Ook dit jaar houden we deze zondag in ere en is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen en op zondag mee te vieren op 15 september. Dit jaar krijgt alles nog een extra nieuwtje erbij, met de komst van een nieuwe predikant. Ook zal bij zijn komst in oktober het werkterrein veranderen. Twee gemeentes beriepen samen een predikant. Voorlopig blijven nog enkele zaken apart, maar ik vermoed dat op termijn er één grote gemeente zal ontstaan met meerdere kernen. Op zondag zullen de gemeenteleden elkaar nog vaker ontmoeten bij gezamenlijke diensten en zo zal op natuurlijke wijze één gemeente ontstaan.

Maar waar zijn we dan samen als christenen mee bezig? Al zoekend kwam ik de tekst tegen die boven staat afgedrukt. Geloven en christen-zijn heeft alles met het geheim van het leven te maken. De Bijbel staat vol met verhalen en geschiedenissen van mensen die het leven in allerlei tijden, op vele plaatsen en in wisselende omstandigheden meemaken. Daar reageren zij op. Van hun ervaringen en van die van elkaar kunnen we leren en wijzer, levenswijzer, worden. Dat is het leren door de praktijk in goede en in kwade dagen. Daarom komen we ook samen op zondag, om ervaringen te delen en te leren van wat oude woorden ons nu te zeggen hebben. Zo worden we wijzer, telkens weer. Deze wijsheid hebben we als mensen hard nodig om niet te ontsporen en de moed en energie te behouden om soms tegen de stroom in te gaan.

Het is jammer of beter gezegd kortzichtig dat vele zogenaamde moderne mensen “wijsheid”  vaak uitsluitend lijken te associëren met kennis van techniek en beta-wetenschap. Wijsheid is in de Bijbel veel meer dan dat. Het begint met een diep besef dat achter en in alles een geheim, een mysterie, te vinden is, waar mensen zomaar niets van kunnen weten tot ze er oog en oor voor krijgen. Mensen moeten leren verder te kijken dan ze gewend zijn. Dat geldt ook voor die ontmoetingen op zondag of in een kring of in een gesprek met een geloofsgenoot of zomaar iemand. Achter woorden en houdingen gaan verhalen schuil. Pas als je dat doorkrijgt kun je wijzer worden. In de kerk delen we als het goed is niet alleen theorie met elkaar, maar de levenslessen van mensen van hier en nu en vroeger uit de praktijk van alledag. Hun reflecties, hun gedachten geven ons nieuwe stof tot nadenken en zo kunnen we meer ontdekken van wat “geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord” om met de apostel Paulus te spreken. In de Bijbel horen we van mensen die een vermoeden, een geloven en vertrouwen in de Eeuwige hadden en deelden. Van daaruit begonnen zij te schrijven en te interpreteren, ieder op zijn of haar eigen wijze. Allerlei ervaringen en gedachten komen aan bod en al luisterend en lezend gaan mensen als u en ik ook zelf in gesprek en vormen zich een mening, een zienswijze, zoekend en vragend.

Een nieuw begin komt er elke weer, als het grote boek opengaat en we lezen en horen van God en de mens. Verbazing en verwondering, dankbaarheid en nieuwsgierigheid houden je geboeid om telkens weer te beginnen met nadenken over wat wordt geschreven en gezegd. Ook al is dit een van de laatste keren dat ik een bijdrage mag leveren aan dit kerkblad, met u en anderen probeer ook ik de weg van de Schriften te volgen, luisterend en biddend. Alle goeds voor iedereen en wie weet: “tot ziens”!

Ds. Simon Bijl