1 Timotheus 1 vs 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
(1 Timotheus 1: 5)

Het is op de dag dat ik jarig ben dat ik dit schrijf. We hebben het gisteren al gevierd en de auto is naar de garage, ik ben daarom gewoon thuis en overdag gewoon rustig alleen. Je denkt dan wat na over de dingen die gebeurd zijn, over het moment in je leven waar je bent aangeland en wat er nog zou kunnen komen. Op de korte termijn hoop ik dat de auto weer gerepareerd kan worden: er zit een storing in en ze kunnen niet vinden wat het is. Dat is vervelend, want wil ik morgen naar Hoogezand en naar Siddeburen kunnen dan heb ik de auto nodig, op de fiets kan wel, maar kost zo veel meer tijd. En op de lange termijn, ach ja, dat weet je toch niet, we kunnen maar beperkt vooruit kijken en je weet niet wat je met je meedraagt, gelukkig niet denk ik wel eens. Er zijn mensen die jaarlijks een soort scan laten maken van hun gezondheid en er zijn omstandigheden waarbij ik me dat goed kan indenken. Ik geloof dat ik er vooral onrustig van zou worden.

En op zo’n dag lees je uit de brief van Timotheus dat onze opdracht is ‘de liefde’. Onze vice-premier Lodewijk Asscher heeft in een preek van de Leek in Amsterdam gezegd dat hij niet in TINA gelooft. Ik wist niet wat dat betekende, maar het gaat om een afkorting van een engelse zin: There is no alternative oftewel: er is geen alternatief. Asscher spreekt over zijn overtuiging dat je moet blijven volhouden dat er een alternatief is voor prostituees die worden uitgebuit, voor drugshandel die mensen verslaafd maakt en zo kunnen we nog wel meer voorbeelden geven. Dat zijn geen zaken die in onze gemeente direct zo’n enorme rol spelen. Wij spreken op dit moment meer over de aardbevingen en de grote werkeloosheid in onze regio en daarbij het gevoel dat de mensen die in onze regio wonen niet helemaal serieus worden genomen. En economische motieven spelen een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol in deze gesprekken. Natuurlijk kunnen we de inkomsten van ons gas niet missen: er is geen alternatief. Of toch wel? Kun je er ook anders mee omgaan, kun je wellicht zowel voor de energie als voor de bureaucratische wetgeving die hulp voor de regio in de weg lijkt te staan alternatieven vinden?

In ieder geval is het doel van onze opdracht als mens in deze wereld volgens Timotheus de liefde en wel eentje die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. In eerste instantie dacht ik: dat moet een heilige zijn in die zin dat het een perfect mens is. Timotheus zou zeggen: inderdaad, een heilige, maar dan heilig in de zin van geheiligd door de liefde van God en daarmee volhoudend dat het anders kan. Geheiligd vanwege de manier van kijken: mensen zien, omzien naar elkaar en elkaar serieus nemen. Dat kan alleen maar wanneer je dat in alle eerlijkheid en openheid doet vanuit het vertrouwen dat het goede je dan toe zal vallen. En dat kan.

Met Asscher geloof ik dat er vrijwel altijd alternatieven zijn, maar vaak willen we daar niet aan. Het betekent vaak dat het anders moet dan we gewend zijn, dat het een inspanning vraagt om iets voor elkaar te krijgen, dat het tegendraads is, maar dat betekent niet dat het niet zou kunnen. En ik geloof dat een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof geen idealen zijn, geen onbereikbare doelen, maar mogelijkheden die we hebben en vooral krijgen. Ik hoop dat we volhouden dat het anders kan, ook waar het gaat om gas, om werkgelegenheid. Alleen dan kunnen we verder vooruit, denk ik. En dat is toch wel wat we willen, ook al weten we niet hoe het gaat.

Ds. Jan Hommes