Nieuwsbrief 25 maart 2020

Nieuwsbrief 25 maart 2020

’t Schienvat, kerkblad van de PG Slochteren is net gedrukt maar nog niet verspreid. Informatie die in dit ‘maart-nummer’ staat, is deels al weer achterhaald. De Woldbode, kerkblad van de PG ‘De Woldkerken’ komt pas later uit en ondertussen is er veel nieuws dat er via de media op ons afkomt. Om die redenen geven we als extra een ’nieuwsbrief’ uit.

De persconferentie van maandagavond (23 maart) heeft meer duidelijkheid gegeven over de komende maanden. De ‘uitslag’ is heftig te noemen: tot 1 juni worden feitelijke alle bijeenkomsten verboden. Dat is ongehoord en ‘onwezenlijk’. Geert Mak zei gisteren op tv dat het lijkt op een oorlogssituatie, maar hij gaf direct ook aan dat er een groot verschil is. In een oorlogssituatie gaan mensen bij elkaar schuilen of samen in schuilkelders, nu echter moeten we thuis blijven, ieder op zijn eigen plekje. Ik denk dat we nu nog niet goed kunnen bedenken welke impact dit ‘isolement’ gaat hebben.
Voor de kerkelijke gemeenten Slochteren en de Woldkerken betekent dit concreet:

  • We zullen de zondagse vieringen en dus de christelijke feesten Pasen en Hemelvaart niet  kunnen vieren zoals gebruikelijk. Ook Pinksteren, dat dit jaar op 31 mei valt zal dus niet gezamenlijk gevierd worden. (ik houd een kleine slag om de arm, misschien dat het coronavirus dan uitgeraasd is en we mogelijk/hopelijk dit feest wel kunnen vieren).
  • De kerkelijke vergaderingen zijn/worden afgelast.
  • Bijbelstudiegroep, gespreksgroep, filmavonden (17 april en 15 mei), ‘Nacht zonder dak’, zangsamenkomsten etc, gaan niet door. In ieder geval tot 1 juni ligt alles stil.
  • Het pastorale bezoekwerk zal worden beperkt tot bezoeken die zeer wenselijk dan wel ‘noodzakelijk’ zijn. Pastorale zorg zal nu vooral telefonisch plaatsvinden.
  • Begrafenissen kunnen (nu nog) vanuit de kerk worden gedaan, maar slechts in kleine familiaire kring (tot maximaal 30 personen!). Ook zijn er al begrafenissen die vanuit huis in besloten kring worden uitgevoerd en waarvan later een herdenkingsdienst zal worden gehouden.

Bij alles wat er nu is besloten geldt dat de realiteit van de dag bepaalt wat er wel/niet zal gebeuren. Er kan dus in korte tijd ook weer verandering optreden!

Wat doen we op dit moment en/of willen we gaan doen:

  • Opnemen van kerkdiensten op film en uitzending via internet (zie de websites van de  gemeenten: woldkerken.nl en www.protestantsegemeenteslochteren.weebly.com )
  • Overleg via email over veranderende situatie en waar nodig uitgave van ‘nieuwsbrieven’
  • Telefonische spreekuren met predikant: ’s morgens 10.00 – 11.00 uur en ’s middags van 14.00-15.00 uur.
  • Bezoekwerk dat ‘zeer wenselijk’ dan wel ‘noodzakelijk’ is kan doorgaan mits daarvoor geldt dat iedereen gezond is en rekening gehouden wordt met de geldende richtlijnen (1.5 meter afstand bewaren) En bedenk daarbij:

‘Gezond zijn’ is in de huidige situatie heel moeilijk vast te stellen. Je kunt je gezond voelen maar ondertussen toch al drager zijn van het virus. Daarom zal het bezoekwerk tot het minimum worden terug gebracht! U kunt de dominee bellen!

Bovenstaande is geen fijn nieuws.
Laten we echter bedenken dat ‘geloof, hoop en liefde’ de drie dragende pijlers zijn van het samen geloofsgemeenschap zijn. En daarbij ook, we zijn onderweg naar Pasen:

Licht van Pasen, zondags licht,
levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan.

Lied 290 (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)

Ds. Harry Eringa