nieuwsbrief december 2018

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
(Lied 809)

Traditie is van belang als een bron om uit te putten. Dat is niet hetzelfde als niet willen veranderen, je niet bij de tijd houden, het zodanig anders doen dat je bent voorbereid op wat komen gaat; vanuit een verlangen naar wat komen kan. In de gesprekken met kerkenraden en moderamina merk ik zo nu en dan de worsteling. Laten we los wat voor zo velen vertrouwd is en voelt en gooien we het over een andere boeg? Of blijven we vasthouden aan wat voor ons als waardevol geldt en ook vanuit de traditie goede papieren heeft?

Als classispredikant ben ik bezig de eerste 100 dagen te bezien en terug te kijken wat ik ben tegengekomen en wat ik ervaar. Ik kom ontzettend veel aardige en vriendelijke mensen tegen, die erg gastvrij zijn en mij hartelijk verwelkomen. Er zijn veel vragen over de nieuwe dingen die in onze kerk een plek moeten vinden, zoals de ringen, die gemeenten zelf kunnen invullen waardoor zij er zelf zo veel mogelijk aan kunnen hebben. En er zijn natuurlijk ook zorgen over hoe nu verder. Wat me opvalt dat er weinig plekken zijn waar diepgaand wordt gesproken over God, over Christus, over hoe wij gemeenten van Christus willen en kunnen zijn. Kerst roept ons ook op om na het wachten en verwachten, wat natuurlijk altijd blijft, datgene in ons op te nemen wat er op ons toekomt, wat ons toevalt en open te blijven voor wat nog komen kan.

Als classicale vergadering gaan we in het voorjaar nadenken over wat we dan ‘beleid’ noemen. We hebben als classis en als Breed Moderamen een aantal taken gekregen die we moeten uitvoeren, maar hoe we dat doen ligt aan ons. Omgaan met kleine gemeenten die eigenlijk niet goed verder kunnen: waar ligt de grens? Grote gemeenten die in zichzelf gekeerd zijn en de handen vol hebben aan hun eigen sores: hoe kunnen we tot verbinding komen met de omgeving, zowel van het dorp en de wijk of de
stad en de kerkelijke gemeenten? Waar sturing geven en wat is dat dan en waar blijf je op afstand? Daar willen we graag de gemeenten over horen en dat kan via de afgevaardigden. Het kan ook zijn dat sommigen nu al denken dat ze hun gedachten met ons moeten delen, mail ze gerust naar mij, ik zou er blij mee zijn.

Vrijdag 15 februari is er een symposium voor het afscheid van dr. Klaas Dijkstra, voormalig RACV in Friesland en in Groningen-Drenthe. De titel is: De kameel en het oog; het gaat over de verschillen tussen arm en rijk en wel in de kerk, tussen gemeenten. Het zal zijn in de Ontmoetingskerk in Beetsterzwaag, inloop vanaf 13.00 uur, eindtijd 17.30 uur. Het programma volgt, nu al van harte uitgenodigd.

Namens het Breed Moderamen wens ik u allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en daarna ‘veel heil en zegen’.

Hartelijke groet,
ds. Jan Hommes 06-51999711 of j.hommes@protestantsekerk.nl