nieuwsbrief zomer 9 juli 2020

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES, ZOMER 2020

ONTREGELD

De theoloog Erik Borgman schrijft in zijn nieuwe boek ‘Alle dingen Nieuw’ over het evangelie als een verhaal dat ontregelt en over geloven als een levenshouding die ontregelt. Het is zo’n woord waar je dan nog eens wat over nadenkt en ik vroeg me af of dat voor mij ook geldt: ontregelt geloof, je verbonden weten met God? Is geloof niet een zoektocht naar vaste grond onder de voeten, naar rust en er voor zorgen dat je angsten enigszins verzachten of in de bedding van Gods liefde kunnen verdwijnen?

De Corona-tijd, voor ons de tijd vanaf eind februari en begin maart, wanneer mensen ziek worden en overlijden aan een onbekend virus en de angst toeslaat  dat dit wel eens heel ernstig zou kunnen worden heeft ons ook ontregeld. Dat is gegaan op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden: alles op slot, bedrijven gesloten en dat noemen we een ‘lock-down’ en bovenal geen kerkdiensten.  Beangstigend was het en is het voor een deel nog, want vieringen zijn er nog lang niet overal behalve online. De maatregelen zijn versoepeld en onze levensruimte neemt weer toe, maar we moeten voorzichtig blijven.  Ik heb me afgevraagd of we nu ‘ontregeld’ blijven. Ik heb me afgevraagd of we nu aan de slag gaan om onze samenleving iets anders in te richten, zodat hetgeen het meest kwetsbaar is, de mensen die het meest kwetsbaar zijn, dat wat zwak is beter aan bod kan komen. Gaat het ons lukken om die kwetsbare en zwakke liefde van God, het goede dat hij ons te bieden heeft echt een kans te geven?

De zomertijd breekt nu aan, een tijd van bezinning en rust waar we ook wel aan toe zijn. Ik heb de indruk dat veel mensen vermoeid zijn en het zou best kunnen dat zo’n periode van ontregeling veel energie heeft gekost. Sommige gemeenten zijn weer begonnen met vieringen in het kerkgebouw en anderen blijven het nog online doen en er zijn gemeenten die het combineren. Ik vermoed dat veel gemeenten online zullen blijven naast het samenkomen in het kerkgebouw.  Ik hoop van harte dat het zo snel mogelijk lukt de vieringen weer op te starten en weer samen te komen als gemeente, een gemeenschap die nu gemist wordt. Ik hoop ook dat we misschien wel meer dan voorheen zichtbaar en hoorbaar zullen zijn in de samenleving waarin wij gemeente zijn.

Om na te denken hoe nu verder, hadden we als classicale vergaderingen van Utrecht, Overijssel-Flevoland en Groningen-Drenthe een webinar georganiseerd. We hebben uitgewisseld over de stand van zaken, over creativiteit en angsten, over plannen of nog even niet. Op de website van de classis kunt u de verhalen daarover vinden. De kerk is een plek waar je (in de woorden van ‘waar een woord is is een weg, kerk 2025) woorden hoort die je elders niet hoort, waar mensen elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Dat hebben we nodig en ik hoop ook dat we dat zichtbaar kunnen maken in onze samenleving, midden tussen mensen. Kerk als gave van God vraagt wel om onze inzet.

Dat we nadenken over hoe verder zal ook een rol spelen op de classicale vergadering van 17 september, wanneer ds. René de Reuver onze gast zal zijn en de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk met ons gaat bespreken. Het is de bedoeling dat we deze bijeenkomst ook gaan uitzenden, zodat niet alleen de afgevaardigden maar ook u allen thuis dit mee kunt maken. De titel van de visienota, hét thema is ‘van U is de Toekomst’ en daarbij geldt als ondertitel ‘Ontvankelijk en waakzaam leven van genade’. Ik vind het mooi dat het woord ‘genade’ zo centraal wordt gesteld en wordt uitgesproken dat het aankomt op ‘ontvangen’.

We organiseren in oktober een zaterdag (31 oktober, Hervormingsdag) voor de colleges in onze classis: de classicale colleges voor het opzicht, bezwaren en geschillen, visitatie en de behandeling van beheerszaken. We doen dat om nader met elkaar kennis te maken en om kennis op te doen.

In maart kwam er een oproep vanuit de landelijke kerk om geen diensten te houden in de kerk, maar om het vooral online te gaan doen; later kwamen er protocollen over wat wel en niet zou kunnen rondom uitvaart en alle andere werkzaamheden; deze protocollen zijn voortdurend aangepast aan nieuwe versoepelde maatregelen en zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland. Op dit moment is er veel discussie over het zingen: mag het wel of kan het niet. De voorwaarden waaronder dat misschien weer kan staan op de website van de Protestantse Kerk. De ontwikkelingen gaan soms snel, dus voordat u iets in gang zet, kijk op die website naar de maatregelen en protocollen die worden geadviseerd. Bijvoorbeeld op de volgende website:

‘De Kerk is een gemeenschap met een eigen identiteit, die meebeweegt met de veranderende tijd’ is een opmerking uit het Ouderlingenblad van mei 2020. Niet mee waait met alle winden, maar bovenal de vragen van de actualiteit serieus neemt en ze betrekt op hoe wij ons verbonden voelen met God in Christus. In het vertrouwen van Zijn nabijheid. U allen een goed zomer gewenst.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes