Vieringen september 2020

Op de website van de classis Groningen-Drenthe schrijft classispredikant ds. Jan Hommes (op 7 augustus):

VIERINGEN SEPTEMBER 2020
Vanaf 1 juni zijn een aantal gemeenten begonnen met vieren, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mochten zijn en met een systeem van opgeven en aanmelden kon dat in de hand worden gehouden. De praktijk was dat er maar weinig mensen zich meldden en het maximale aantal vaak niet werd gehaald. Andere gemeenten zijn doorgegaan met
online vieringen. Vanaf 1 juli ontstond er meer ruimte en in de loop van de tijd werd het
in grote kerken met goede ventilatie ook mogelijk om iets te zingen. Er zijn gemeenten die van deze ruimte gebruik hebben gemaakt, maar veel gemeenten hebben gewacht.
In september zullen vrijwel alle gemeenten weer gaan vieren. Hoe dat precies in zijn werk gaat vind u op de website van uw gemeente en zal voor iedere gemeente misschien net een beetje anders zijn: aanmelden, omdat de ruimte te klein is voor alle gemeenteleden of verschillende vieringen; wordt er gezongen of niet; hoe gaat dat in de kerk zelf, met in- en uitgaan en naar je plaats gaan. Iedere gemeente organiseert het zodanig dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden en aan alle maatregelen kan worden voldaan. Ik merk dat kerkenraden en kosters hier bijzonder zorgvuldig mee omgaan en het veilig kunnen houden. Dus: kijk op de website van je eigen gemeente en doe weer mee.

Jan Hommes, classispredikant