inzameling Voedselbank december 2016

De inzameling voor de voedselbank heeft weer veel producten opgeleverd! Op onderstaande foto de opbrengst in Hellum:

In Noordbroek werd aan 18 personen/gezinnen een kerstpakket uitgedeeld in het kader van de actie “één voor Noordbroek”, opgezet door enkele vrijwilligers uit het dorp waar de diaconie zich bij aansloot en waaraan ook door Spar Kroon medewerking werd verleend.