onderzoek kerk en dorp

Jacobine GelderloosMijn naam is Jacobine Gelderloos.  Ik woon in Groningen, waar ik theologie heb gestudeerd. Sinds februari 2012 werk ik bij de Protestants Theologische Universiteit, waar ik onderzoek doe naar de vraag hoe kerkgemeenschappen bijdragen aan de leefbaarheid van platteland. De afgelopen decennia is er zowel op het platteland als in de kerk veel veranderd en dit onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de vraag hoe het er nu aan toe gaat in dorpskerken.
Gedurende een aantal jaar volg ik het kerkelijk leven in een protestantse gemeente in Brabant en in Groningen. Voor de provincie Groningen is de keuze gevallen op de protestantse gemeenten Noordbroek en de Woldkerken.

Wat houdt het onderzoek in? Ik kijk mee bij kerkelijke en dorpsactiviteiten, voer gesprekken met mensen binnen en buiten de kerk en neem enquêtes af. Zo hoop ik een beeld te krijgen van de rol die de kerk in het dorpsleven speelt: is de kerk iets voor zondag of ook voor door de week? In dit soort gesprekken is vertrouwelijkheid erg belangrijk. Daarom wil ik zorgvuldig omgaan met alle gegeven en verhalen die ik hier verzamel. Anonimiteit is daarbij allereerst een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast is terugkoppeling essentieel: mijn bevindingen zal ik regelmatig voorleggen aan de kerkenraad en aan andere mensen die meedoen met het onderzoek.

Samenvattend: het gaat om een praktijk georiënteerd onderzoek, de praktijk van het kerkelijk leven in Noordbroek, Schildwolde, Hellum en Overschild vormt het uitgangspunt. Het is ook een interactief onderzoek waarbij ik hoop dat zoveel mogelijk mensen op wat voor manier dan ook meedoen: door mee te denken, door hun ervaringen en ideeën te delen en zo in een breed gesprek tot een gezamenlijk project te komen waarin we zoeken naar een antwoord op de vraag hoe kan je een kerk in en voor het dorp zijn?

Dus: als u het idee hebt dat er iets te gebeuren staat in uw dorp dat ik absoluut niet mag missen, dan hoor ik dat graag. Mocht u verder nog vragen hebben of meer willen weten over het onderzoek, spreek mij gerust aan, stuur een mail naar jkgelderloos@pthu.nl of bel me: 06-38239007.