Meditaties 2016

kerst 2016 – Lucas 2: 19

Hoopvol

Een beter mens – 1 Petrus 2: 11

Jeremia 1: 7,8  ‘Ik riep: “Nee Heer, mijn God! Ik kan het woord niet voeren. ik ben te jong.” Maar de Heer antwoordde: “zeg niet: ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.”

Jes. 35:1-2 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte is blij en zal bloeien als een roos.

Lucas 24: 14 ‘Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen’.

Lucas 24: 9  Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.

Want levend en krachtig is het woord van God (Hebreeën 4: 12)

1 Korinthiers 1: 11-12  Want mij is over u duidelijk gemaakt, broeders-en-zusters van mij, door de mensen van Chloë, dat er in uw midden twisten zijn. Ik bedoel dit: dat ieder van u maar wat zegt: ík ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, ík van Christus!

Kerst 2015: Lukas 2: 7  ‘Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’.